Het arbeidscontract, de verbintenis tussen werkgever en werknemer

Het aanwerven van een personeelslid kan voor veel bedrijven van groot belang zijn. Het spreekt namelijk voor zich dat je als eigenaar van een bepaalde onderneming niet zomaar alles zelf kan doen. Op het moment dat je één of meerdere personeelsleden in dienst neemt spreekt het voor zich dat je rekening zal moeten houden met een aantal verplichtingen waar je als werkgever aan dient te voldoen. In eerste instantie wordt het in ieder geval aangeraden om een schriftelijk arbeidscontract op te stellen. Deze overeenkomst bevat dan alle bepalingen waar zowel werkgever als werknemer aan dienen te voldoen. Wil je hier graag meer over ontdekken? Lees dan vooral snel verder!

Welke gegevens moeten in het arbeidscontract worden vermeld?

Er zijn een behoorlijk aantal gegevens die moeten worden opgenomen in het arbeidscontract. In eerste instantie spreekt het voor zich dat je de gegevens dient te vermelden van de werkgever die het contract toekent aan een bepaalde werknemer. Daarnaast is het ook vanzelfsprekend dat de gegevens van deze laatste eveneens in het document dienen te worden opgenomen.

Hou er bovendien ook rekening mee dat er zoiets in een arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen als de hoofdwerkplaats van de werknemer in kwestie. Dit betekent niet dat deze persoon uitsluitend hier en niet bijvoorbeeld op locatie mag werken. Toch is het wel zo dat dit steeds moet worden opgenomen in het document.

Welke punten moeten er precies in worden verwerkt?

Wanneer je in de praktijk de inhoud van het arbeidscontract gaat bekijken zal je kunnen vaststellen dat er best wel een behoorlijke hoeveelheid aan informatie in wordt verwerkt. In eerste instantie spreekt het voor zich dat er een functieomschrijving in wordt opgenomen. Deze omschrijving zorgt ervoor dat duidelijk wordt wat er nu precies van het nieuwe personeelslid wordt verwacht. Dat is goed voor zowel de werkgever als voor de nieuwe werknemer die wordt ingeschreven.

Hou er naast bovenstaande ook rekening mee dat de arbeidsovereenkomst concrete informatie moet bevatten in verband met niet alleen de verloning, maar ook met bijvoorbeeld de vakantie waar de werknemer recht op heeft. Al deze verschillende punten zijn van groot belang om tot een waardevolle samenwerking te kunnen komen, hopelijk voor de lange termijn.

Laat het schriftelijk arbeidscontract opstellen door een expert!

Wanneer je even goed zoekt zal je kunnen vaststellen dat er op het internet een behoorlijk aantal voorbeelden zijn terug te vinden van arbeidscontracten. Gebruikmaken van een dergelijk standaard arbeidscontract wordt in de praktijk zeer zeker niet aangeraden. Voor deze overeenkomst geldt dat ze altijd specifiek wordt afgesloten tussen een bepaalde werkgever en een bepaald personeelslid.

Standaard exemplaren kunnen dan ook in de praktijk in het geheel niet zijn opgesteld voor een specifiek bedrijf. Zoveel spreekt voor zich. In plaats daarvan is er gewoon sprake van standaardovereenkomsten die eigenlijk voor elk bedrijf kunnen worden gebruikt. Om vervelende verrassingen te voorkomen wordt het in ieder geval sterk aanbevolen om altijd een arbeidsovereenkomst op maat te laten maken. Alleen op deze manier weten de betrokken partijen precies wat er van ze wordt verwacht. Voor de kostprijs hoef je het in de praktijk doorgaans ook helemaal niet te laten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *