Telecom, media & entertainment

De sector Telecom, media & entertainment kenmerkt zich in algemene zin door krimpende omzetten. De consument van vandaag heeft minder te besteden en is veelal terughoudend en moeilijker bereikbaar. Dat betekent niet dat ze niets willen kopen. Ze eisen echter goede informatie, die relevant is, en op het juiste moment aangeboden. Als reactie op deze ontwikkelingen moet deze sector de bestaande operatie efficienter inrichten, waarbij het standaard kaasschaven geen soelaas meer biedt. Immers, in de afgelopen jaren is het vet al verwijderd. Alleen door structurele veranderingen en bijvoorbeeld samenwerking is de efficiency nog te verbeteren. Maar dat is alleen intern gedacht. De echte aandacht moet op de klant gericht worden. Met betere dienstverlening. Door te innoveren op snellere levering, makkelijker aanbieden en flexibiliteit. En er moeten nieuwe inkomstenbronnen, prijsinnovatie door andere abonnementsvormen, gevonden worden. Dit vraagt veel van de organisatie. Het is moeilijk om nieuwe afdelingen focus te geven boven bestaande afdelingen die vaak nog steeds verantwoordelijk zijn voor de grootste omzet.

Wat daarnaast specifiek voor deze sector geldt, is dat de onderliggende submarkten steeds meer in elkaar convergeren. Inhoudelijke content en technische kanalen worden steeds meer aan elkaar geknoopt. Wat in het verleden over verschillende bedrijven verdeeld was, komt door samenwerking en overnames steeds meer bij elkaar samen. Uiteindelijk blijft de relevantie van de diensten voor klanten de grootste uitdaging.

Klik hier voor onze kennisvelden en thema’s

Referenties