Energy

Europa wordt geconfronteerd met een paradigma verschuiving in de energiemarkt als  gevolg van strengere regelgeving en de strategische overwegingen van de energiebedrijven in afwachting van toekomstige trends. De liberalisering en de integratie van de Europese Energy markten en de rol van hernieuwbare energiebronnen zijn de belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling.

Aanpassing van het Europees energiebeleid is noodzakelijk. Inbedding van nieuwe prioriteiten roept veel vragen op over de samenhang in het Europese energiebeleid. En of deze geschikt is de nieuwe uitdagingen te ondervangen. Falen op het gebied van samenwerking heeft dramatische gevolgen voor de continuïteit van Europa’s energievoorziening en de concurrerende positie op de mondiale energiemarkt. Internationale samenwerking, al dan niet afgedwongen of gestimuleerd door de Europese Commissie neemt echter, en gelukkig, sterk toe. De energiemarkt is toe aan verandering.

Naast de wet-en regelgeving, technologische ontwikkelingen en grote fusies leiden tot een enorme druk op de prestaties van de energiebedrijven. Het leidt tot een grotere behoefte aan een betere organisatie en processen ondersteund door aangepaste IT-oplossingen.

Lees meer van onze experts over deze ontwikkelingen op ons internationale energy blog:
Energy News

 

 

Klik hier voor onze kennisvelden en thema’s.

Referenties