Expertise

De expertise van Eurogroup Consulting ligt in vier kennisvelden: Operational Excellence, Customer Experience, Change Management en ICT Strategy.

Operational Excellence

In onze visie gaat het bij operational excellence altijd over het gebalanceerd verbeteren van processen, organisatie, mensen en systemen. Blijft een van die factoren achter, dan blijft Operational Excellence achter. Wil je toegevoegde waarde kunnen bieden, dan moet je de dynamiek van processen waarin mensen elkaar vinden en met elkaar samenwerken, kunnen doorgronden. Binnen Operational Excellence hebben wij specifieke kennis van Inkoop Optimalisatie en Supply Chain Integratie.

Customer Experience

In een snel veranderende omgeving neemt de macht van de klant toe. Succes wordt grotendeels bepaald door het bieden van de juiste klantbeleving in alle kanalen. Eurogroup Consulting heeft kennis van en ervaring met de opstart en integratie van nieuwe verkoop- en servicekanalen. En van het invoeren van nieuwe verkoop- en serviceconcepten of het verbeteren van bijvoorbeeld de bestaande customer service processen. Onze speciale expertise ligt op het vlak van pro-actief klantbehoud. Dit zijn typische vraagstukken waar wij ons in thuis voelen. Dat doen we door het ontwerpen en invoeren van een “customer journey” die aansluit op de behoeften en keuzewensen van klanten. Gedragen en doorleefd door de medewerkers, want alleen dan is het succes blijvend.

Change Management

Organisatieverandering betekent voor Eurogroup Consulting doordacht, creatief en waar nodig ook onorthodox optreden. Zodat wat wij samen met de opdrachtgever bedenken, ook echt gaat werken. Dat laten we zien door ons actief bezig te houden met de invoering van onze adviezen. Bottom up en top down. Vaak in multidisciplinaire teams van alle niveaus. Met ruime aandacht voor de medewerkers, omdat wij als geen ander weten dat het succes van de verandering door hen wordt bepaald. In internationale projecten kiezen wij juist daarom voor een multilokale aanpak, waarin begrip van taal en cultuur verzekerd zijn.

ICT Strategy

Voor het succes van organisaties wordt ICT steeds belangrijker. Nieuwe technologie biedt nieuwe kansen en opent nieuwe markten en kanalen. Maar nieuwe technologie stelt ook hogere eisen aan een bedrijf en heeft een toenemend aandeel in de totale bedrijfskosten. Dit vraagt om een heldere visie op de rol van applicaties en technologieën nu en in de komende jaren en daarmee om structurele kostenbeheersing en strakke aansturing van derde partijen. Eurogroup Consulting helpt bij de ontwikkeling van een toekomstvaste en realistische ICT strategie, ondersteunt bij de realisatie van de plannen en vormt een sterke schouder voor organisaties tijdens implementatietrajecten. Als geen ander zijn wij in staat de brug te slaan tussen business, ICT en mensen. Alles gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering – en daarmee ook het bedrijfsresultaat!