Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eurogroup Consulting en alle overeenkomsten waarbij Eurogroup Consulting diensten en/of goederen van welke aard dan ook levert, tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken in de offerte of opdrachtbevestiging.